مشتریان

مشتریان

پنج شنبه 08 فروردین 1398

اسامی برخی از شرکتها و تولید کننده های بزرگ که گروه صنعتی متال افتخار همکاری با انها را داشته است:

۱: شرکت مهندسی دوجداره سبک
۲: شرکت بست بسپار سمنان
۳:شرکت ایمن پلاست ایلام
۴: شرکت اتصالات نگین شاهرود
۵:شرکت یزد پلیمر گلپایگان
۶: شرکت نیکتاز پلیمر گلپایگان
۷: شرکت نگین پلیمر سامین
۸: شرکت ساکو پلیمر گلپایگان
۹: شرکت پلیمر سازه گلپایگان
۱۰:پلی گستر عصر گلپایگان
۱۱:شرکت دیرین افرین پارت
۱۲:نوین پلاست البرز اذرنگ
۱۳:صنایع لوله تهران

gvghcvgccccc