محصولات

محصولات

دوشنبه 12 فروردین 1398

ساخت قالب گلدان با سیستم راهگاه گرم در گروه صنعتی متال. ابعاد800*800


سیستم راهگاه گرم یا هات رانر


قالب بدنه تصفیه اب صنعتی در مراحل طراحی


قالب بدنه تصفیه اب صنعتی در مراحل ماشینکاری در گروه صنعتی متال. ابعاد بلوک ۱۱۰۰/۶۵۰/۲۷۰

قالب گلدان در مراحل طراحی 

مراحل ماشینکاری ساخت قالب گلدان در گروه صنعتی متال ابعاد بلوک ۷۹۰/۷۹۰/۴۰۰ 

مراحل ساخت قالب پایه مبل 

قالب پایه مبل. مراحل پایانی کار 

مراحل ساخت سنبه قالب نافی ناودونی سایز ۹۰ 

مراحل ساخت قالب نافی ناودونی سایز ۹۰. به سفارش شرکت ساکو پلیمر 

مراحل ساخت قالب اداپتور دایکاست. به سفارش صاایران. 

قالب دایکاست اداپتور. ماشینکاری بعد سختکاری تا پنجاه راکول. 

مراحل ساخت قالب سیفون خم یک تکه به سفارش شرکت پلی گستر عصر تهران 

قالب سیفون خم یک تکه در حال ساخت در گروه صنعتی متال 

قالب سراهی پوش فیت سایز ۶۳ به سفارش شرکت ساکو پلیمر 

قالب زانو ۱۱۰/۴۵ درجه در مراحل پایانی به سفارش شرکت نگین پلیمر سامین 

قالب زانو ۱۱۰/۹۰ درجه مراحل پایانی کار به سفارش نگین پلیمر سامین 

قالب سراهی ۱۱۰/۴۵ درجه در مراحل ماشینکاری سی ان سی در گروه صنعتی متال به سفارش نگین پلیمر سامین